logo

Årsmøte for Vigrestad Sykkelklubb avholdes tirsdag 21. februar kl. 19.00 i konferanserommet 2. etg. på Vigrestad Idrettshus. Forslag må være sendt til styret senest 27. januar. Last ned innkaling her

Møterett for alle og stemmerett for de av medlemmene som har betalt kontingent for 2017. Følgende dokumenter fra årsmøte vil bli publisert på nettsiden. Vi minner om at for å være stemmeberettiget må man ha betalt medlemsavgiften for 2017 og man må være fylt 15 år.

Saksliste:

1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen
5. Årsmelding fra styret
6. Regnskap
7. Budsjett
8. Styret sine saker:
-> 8.1. Fastsette medlemskontingent for 2018

Kaffe

9. Innkommne forslag
10. Valg

Avslutning

Simplicityrittet
Info
TerrengCupen

facebook

Samarbeidspartnere

coop

Stikkaren logo

Vigrestad konditori nett

Antidoping

rentil logo blaa rgb nett

Trafikkregler

takk sykehus 300