logo

Styret i Vigrestad Sykkelklubb består av:

Leder                             Atle Aksnes

Nestleder                       Mette Olsen Rød

Kasserer                        Torvald Søiland

Styremedlem                 Karl Bakke

Styremedlem                 Kalle Simm

Styremedlem                 Alf Henning Haukeland

Styremedlem                 Henriette Bøckmann

 

E-post til styret:     post"kryllalfa"vigrestad-sk.no

Simplicityrittet
Info

facebook

Trafikkregler

takk sykehus 300